Thứ 6, 26-07-24 01:40 AM

Giá thép xây dựng sẽ vẫn ổn định

Theo Bộ Công Thương, năm 2016, sản xuất sắt thép tăng trưởng cao, tuy nhiên vẫn chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu sắt thép nội địa. Ảnh: Tường Lâm

Theo Bộ Công Thương, năm 2016, sản xuất sắt thép tăng trưởng cao, tuy nhiên vẫn chỉ

đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu sắt thép nội địa. Ảnh: Tường Lâm

Theo Bộ Công Thương, năm 2016, sản xuất sắt thép tăng trưởng cao, tuy nhiên vẫn chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu sắt thép nội địa. Lượng sắt thép thô sản xuất được năm 2016 là 5.154,3 nghìn tấn, tăng 20,5% so với năm 2015; thép cán là 5.351,5 nghìn tấn, tăng 26,8%; thép thanh, thép góc là 4.702,9 nghìn tấn, tăng 9,9%. Với năng lực sản xuất hiện tại, ngành thép có khả năng đáp ứng 100% nhu cầu trong nước về phôi thép, thép xây dựng và thép cán nguội (khoảng 7 - 8 triệu tấn/năm).