Thứ 4, 29-05-24 12:09 PM

Giá trị cốt lõi


GIÁ TRỊ CỐT LÕI


- Tích hợp lợi ích của khách hàng vào thành công của công ty

- Kết hợp hài hòa lợi ích khách hàng, nhân viên, và cộng đồng là sợi chỉ xuyên suốt cho mọi hành động.

- Xây dựng văn hóa tại Công ty SX TM Thép Đông Anh theo phương châm tạo dựng một tập thể đoàn kết, tương trợ, văn minh, không ngừng học hỏi để hoàn thiện, luôn trao đổi thông tin để cùng tiến bộ.

- Công nghệ tiên tiến và quản trị thông tin có khoa học là cơ sở để tăng tốc và duy trì sức mạnh.

- Đội ngũ nhân viên luôn minh bạch có tinh thần trách nhiệm, luôn thể hiện tính chuyên nghiệp và sáng tạo là cơ sở cho thành công của công ty.