Thứ 7, 13-04-24 07:19 PM

Mục tiêu


MỤC TIÊU
 

     * Không ngừng cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
 

        Để trở thành một công ty hàng đầu về sản xuất và cung cấp các sản phẩm thép chất lượng cao trong một thị trường sôi động và luôn biến động không ngừng, chúng tôi luôn luôn chú trọng trong việc nâng cao năng suất và chất lượng của sản phẩm cũng như hoàn thiện hệ thống công nghệ máy móc thiết bị sản xuất.

     * Luôn hướng tới khách hàng        

        - Tích hợp lợi ích của khách hàng vào thành công của công ty.

        - Luôn mang tới khách hàng những sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất, nhanh nhất.

        - Thiết lập mối quan hệ thân thiết, bền vững với khách hàng.
   
 
      * Năng động sáng tạo
        

          Đây là mục tiêu luôn được chú trọng khuyến khích và phát huy tại Công ty TNHH SX TM Thép Đông Anh. Chúng tôi hiểu rằng tự do đổi mới và năng động sáng tạo là yếu tố quyết định để giúp Công ty TNHH SX TM Thép Đông Anh trở thành công ty hàng đầu. Môi trường năng động và cởi mở luôn khuyến khích và tiếp nhận những cá nhân sáng tạo và năng động.


      * Hợp tác, chia sẻ, tin cậy

            - Sức mạnh tập thể là nhân tố tạo nên sức mạnh của công ty TNHH SX TM Thép Đông Anh. Đoàn kết được tạo ra từ sự kết hợp, bổ sung giữa các cá nhân với năng lực và cá tính riêng biệt.

         - Thiết lập môi trường làm việc tin tường và tôn trọng lẫn nhau.

         - Tạo cơ hội cho sự phát triển của mọi thành viên trong công ty.