Thứ 4, 29-05-24 11:56 AM

Cam kết hành động


CAM KẾT HÀNH ĐỘNG


           Với phương châm " Khởi đầu cho mọi thành công", Công ty TNHH SX TM Thép Đông Anh luôn không ngừng hoàn thiện mình, không chỉ trong công tác chuyên môn mà còn không ngừng hoàn thiện nhân cách, tác phong của từng nhân viên để ngày càng nâng cao được chất lượng phục vụ khách hàng.

          Là một công ty hoạt động với phương châm: Lợi ích khách hàng là trên hết; lợi ích của người lao động được quan tâm; lợi ích của cổ đông được chú trọng; đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển của cộng đồng.

          - Đối với khách hàng: Công ty TNHH SX TM Thép Đông Anh cam kết thỏa mãn tối đa lợi ích của khách hàng những sản phẩm, dịch vụ chuyên nghiệp với giá cả cạnh tranh.

          - Đối với nhân viên: Công ty TNHH SX TM Thép Đông Anh quan tâm cả đến đời sống vật chất và đời sống tinh thần của người lao động, đảm bảo mức thu nhập cao và ổn định, có cơ hội thăng tiến, người lao động thường xuyên được chăm lo nâng cao trình độ nghiệp vụ, được phát triển cả quyền lợi chính trị và văn hóa.

          - Đối với cộng đồng: Công ty TNHH SX TM Thép Đông Anh cam kết thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách Nhà nước, luôn quan tâm chăm lo đến công tác xã hội, từ thiện để chia sẻ khó khăn của cộng đồng.